OTWARTE SERCA, OTWARTE UMYSŁY, OTWARTE DRZWI
 Takimi pragną być ludzie, których nazwano metodystami
www.metodysci.pl -Strona oficjalna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
  
 
http://www.imepch.cl/index.php - Zielonoświątkowy Kościół Metodystyczny Chile
 
http://bk.metodysci.net.pl/  Strona Błękitnego Krzyża

http://www.youtube.com/watch?v=9X5vSmlcpYQ wyznanie wiary Piotra Fronczewskiego podczas pogrzebu Gustawa Holoubka