OTWARTE SERCA, OTWARTE UMYSŁY, OTWARTE DRZWI
 Takimi pragną być ludzie, których nazwano metodystami

     Pastor:

Ks. mgr lic. Jarosław Bator 

   e-mail: pastorjarek@wp.pl