OTWARTE SERCA, OTWARTE UMYSŁY, OTWARTE DRZWI
 Takimi pragną być ludzie, których nazwano metodystami

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

w Puławach

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz.9.30
ul. Skłodowskiej 4 (Amik)

Dołącz do nas!

 

 

The United Methodist Church

in Pulawy

invite you to Sunday service -

every Sunday at 9.30 am.

Join us!

 

 

       Об'єднана Mетодистська Церква                   
У Пулаві
Служба Божа
в нашій церкві відбувається
кожної неділі о 9.30
Приєднайся до нас!