OTWARTE SERCA, OTWARTE UMYSŁY, OTWARTE DRZWI
 Takimi pragną być ludzie, których nazwano metodystami
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-METODYSTYCZNY 
                   ZBÓR W PUŁAWACH

Serdecznie zapraszamy na nasze nabożeństwa, które odbywają się w każdą niedzielę w ODK AMiK w Puławach ul. Skłodowskiej 4 o godz. 17.00