OTWARTE SERCA, OTWARTE UMYSŁY, OTWARTE DRZWI
 Takimi pragną być ludzie, których nazwano metodystami


Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

w Puławach

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz.9.30
ul. Skłodowskiej 4 (Amik)

Dołącz do nas!

 

 

The United Methodist Church

in Pulawy

invite you to Sunday service -

every Sunday at 9.30 am.

Join us!

 

 

        Об'єднана Mетодистська Церква     
Об'єднана Методистська Церква У Пулаві
Служба Божа
в нашій церкві відбувається
кожної неділі о 9.30
Приєднайся до нас!

 

Konto Kościoła,PKO BP SA: 12 1020 3219 0000 9802 0185 7861. Z dopiskiem "Darowizna na cele kultu religijnego"